-5%
45 550Ft

BETA 1302

-5%
34 265Ft

BETA 1303/1350

-5%
45 425Ft

BETA 1304

-5%

Karosszéria

1305 Egyengető idom

27 810Ft

BETA 1305

-5%
33 360Ft

BETA 1305Z

-5%
26 965Ft

BETA 1306

-5%
52 120Ft

BETA 1307

-5%
48 925Ft

BETA 1308

-5%
29 440Ft

BETA 1310

-5%

Karosszéria

1312 Üllő idom

62 440Ft

BETA 1312

-5%
28 470Ft

BETA 1314

-5%

Karosszéria

1326 Kanálvas

25 220Ft

BETA 1326

-5%
35 895Ft

BETA 1327

-5%

Karosszéria

1328 Emelő kanálvas

32 275Ft

BETA 1328

-5%
98 635Ft

BETA 1329

-5%
105 145Ft

BETA 1330

-5%
58 695Ft

BETA 1331

-5%
-5%
48 500Ft

BETA 1338A

-5%
50 555Ft

BETA 1338B

-5%
-5%
-5%
16 290Ft

BETA 1343